×

هشدار

The form #18 does not exist or it is not published.

coverresearch.jpg

کمیسیون پژوهش و نویسندگی:

 

رادیو زیارت به عنوان یک رسانه شنیداری نوپا نیازمند زیرساخت‌های عمیق پژوهشی است تا بتواند نیاز مخاطبان این حوزه را به نحو شایسته ای برآورده نموده و به رسالت خطیر آشنایی مخاطبان با آموزه‌های زیارت مبتنی بر رویکرد اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و نیز حل و فصل شبکه مسائل زائر ، زیارت و میزبانی عمل نماید، قالب های برنامه سازی، جلوه های هنری در تولیدات رادیویی زیارت، ساز و کارهای افزایش و ماندگاری مخاطب، زبان رسانه، زیارت، شعر و موسیقی زیارت، ابعاد فقهی تولیدات رادیویی زیارت و نقد و بررسی عملکرد مدیران اجرایی در حوزه زیارت که از مهمترین چالش ها در عرصه مدیریت رسانه ای حوزه زیارت می باشند پژوهشگران را به سوی پژوهش های کاربردی برای ارتقاء سطح اثربخشی رسانه ملی رهنمون می سازد.

*ساختار
۱- پژوهش:
الف) موضوع محور شامل مقالات پژوهشی
ب) برنامه محور شامل پژوهش برنامه های تولیدی
تبصره: محورپژوهش ها؛ شبکه مسائل زائر، فرهنگ زیارت و سیره میزبانی و کمک حرفه ای و کارشناسی و پژوهشی به تولیدات ارزشمند رادیویی در حوزه زیارت
2- نویسندگی:
الف) برنامه های تولیدی با ساختارهای سیزده گانه
ب) نمایش

*موضوع های پیشنهادی برای ارائه مقاله های پژوهشی و نویسندگی تولیدات رادیویی ساده، ترکیبی و نمایشی:
۱- بررسی ابعاد فقهی در تولیدات رادیویی زیارت (باید ها و نباید ها)
۲- تبلیغات و آگهی بازرگانی در رادیو زیارت (باید ها و نباید ها ،فرصت ها و ظرفیت سازی ها)
۳- مبانی و ساختار باشگاه مخاطبان رادیو زیارت
۴- طراحی پرسشنامه نیازسنجی نظرسنجی و اثرسنجی مخاطبان رادیو زیارت
۵- موسیقی در رادیو زیارت (باید ها و نباید ها، ظرفیت های جایگزین)
۶- ادبیّات نویسندگی تخصصی زیارت (ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها)
۷-معرفی تجربیات رادیویی جهانی در عرصه زیارت( ساختار مدیریت و تشکیلات، ساختار فنی ، هنری وحرفه ای
۸-سازوکارهای افزایش و ماندگاری مخاطب رادیو زیارت
۹-مبانی و مولفه های روانشناسی مخاطب و پیوست اجتماعی زیارت در تولیدات رادیو زیارت ۱۰-مبانی و مولفه های جامعه شناختی و پیوست فرهنگی زیارت در تولیدات رادیو زیارت
۱۱-نقش رادیو زیارت در خدمت حل و فصل شبکه مسائل زائر و زیارت و ارتقای مدیریت شهرهای زیارتی
۱۲- نقش رادیو زیارت در ارتقا و ترویج فرهنگ میزبانی و مجاوری
۱۳-ظرفیت زیارت و رادیو زیارت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

*ضوابط عمومی
1- در هر بخش حداکثر 3 اثر ارسال شود.
2- شرکت کنندگان آزاد با مراجعه به سایت جشنواره اقدام خواهند نمود.ضمنا آثار ارسالی باید در دو نسخه همراه با فایل pdf باشد

*ضوابط اختصاصی
1- رعایت ضوابط محتوایی پژوهش مبتنی بر آموزه های اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و معارف و سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
2- توجه به اهداف و سیاست های سازمان ومنشور رسانه ملی و ماموریت‌های تعریف شده برای رادیو زیارت در عرصه ملی و فراملی اسناد بالادستی نظام و اوامر ابلاغی رهبری
3- ضرورت توجه عمیق و کارشناسی به شبکه مسائل زائر و زیارت و میزبانی در قالب های متنوع رسانه های شنیداری
۴- مطلوب بودن ایده وطرح؛ روشن بودن اهداف پژوهش و منطبق بر نیازهای عینی و واقعی مخاطب
*انتخاب موضوع های مناسب:
1- اهتمام به شبکه مسائل زیارت
۲- مفید بودن و پاسخگو بودن به نیازها، میل و مصلحت مخاطب
۳- توجه به شناسایی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مزیت‌ها
۴- اهتمام به آشناسازی نسل جوان با آموزه های زیارت و سیره اهل بیت عصمت و طهارت
۵- پاسخگویی به شبهه ها در موضوع زیارت
۶- توجه به یکپارچگی محتوا و استمرار اندیشه اصلی در طول پژوهش


*سطح علمی پژوهش:
۱- صحیح بودن اطلاعات و مفاهیم به کار رفته در آثار
۲- ارائه مستندات علمی و پژوهشی لازم و کافی
۳- درج منابع و ماخذ علمی در قالب فهرست منابع و مآخذ

فرم مشخصات و بارگزاری آثار "پژوهش و نویسندگی" به نخستین جشنواره تولیدات رادیویی زیارت

۱۳۹۹ | تمامی حقوق سایت متعلق به صدای جمهوری اسلامی ایران است