×

هشدار

The form #16 does not exist or it is not published.

covernews.jpg

کمیسیون خبر:


*اهداف:

شناسایی و تجلیل از برترین های این حوزه
شناخت افراد فعال در تولید محتوای خبری و اطلاع رسانی زیارت
معرفی چارچوب ها و مدل تولید خبر و گزارش برای رادیو زیارت
در این جشنواره نگاه ما معطوف به آثار خبرنگاران و گزارشگران شبکه های مختلف رادیویی، معاونت خبر مراکز صدا و سیمای استانها و خبرگزاریها و شبکه های اجتماعی و آزاد است.
آثار ارسالی به این جشنواره باید خبر و گزارش (مکتوب و رادیویی) ویژگی زیارتی بودن را داشته باشد؛ بنا بر این اخبار معارفی، دینی و... از شمول این جشنواره خارج است.

الف) مکتوب:
1. خبر مکتوب (حداکثر 400 کلمه)
2. گزارش مکتوب (بین 400 تا 700 کلمه)

ب) رادیویی:
1. گزارش خبری (تا 2 و نیم دقیقه)
2. گزارش موضوعی (تولیدی) (تا 3 دقیقه)

 

ضوابط ارسال آثار:

مراکز صدا و سیما می توانند در هر یک از بخشها به تفکیک زیر آثار خود را ارسال کنند:
1. در بخش مکتوب، هر ساختار دو اثر
2. گزارش خبری دو اثر
3. گزارش موضوعی و تولیدی سه اثر

خبرگزاریها:
در هر یک از ساختارها دو اثر
افراد آزاد:
در هر ساختار یک اثر

فرم مشخصات و بارگزاری آثار خبری به نخستین جشنواره تولیدات رادیویی زیارت

۱۳۹۹ | تمامی حقوق سایت متعلق به صدای جمهوری اسلامی ایران است