درباره جشنواره

رادیو ورزش به منظور شناسایی و معرفی برترین آثار رادیویی ورزشی در سطح ملی اعم از شبکه های سراسری و شبکه های استانی و تولیدات مردمی در سطح ملی و ایجاد رقابت سازنده بین برنامه سازان ورزشی و همچنین کشف و رشد استعدادهای حوزه برنامه سازی "جایزه ملی برنامه رادیویی ورزشی برتر" با عنوان "صدای ورزش" را برگزار می کند.
برنامه هایی که با رویکردی نوآورانه و خلاقانه بر توانمندیهای ورزش ایران اسلامی و نشاط اجتماعی، تقویت روحیه و همبستگی ملی و اخلاق ورزشی و روحیه پهلوانی و جوانمردی و ارتباط میان ورزش و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تاکید می کنند، در این جشنواره از اهمیت ویزه ای برخوردار خواهند بود.

اهداف جشنواره

نوآوری در ساختار و محتوا برنامه های ورزشی و ارتقای جایگاه آن برای جلب مخاطب

شناسایی و معرفی استعدادهای حوزه برنامه سازی ورزشی

تجلیل از برنامه سازان خلاق حوزه ورزش

افزایش جذابیت در تولید برنامه های ورزشی رادیویی

هم افزایی میان شبکه های رادیویی و راهبرد نمایی در موضوعات ورزشی

محورهای موضوعی:

تشویق و ترغیب مردم به ورزش همگانی با هدف افزایش امید، حفظ شادابی، نشاط و تندرستی جسمانی

تبیین و ترویج آموزه های فرهنگی در ورزش کشور

افزایش انگیزه برای ورزش و فعالیتهای بدنی با ورزش های تفریحی و بهره گیری از طنز ورزشی

زمینه سازی برای گسترش ورزش قهرمانی و اصلاح نوع نگرش به ورزش حرفه ای

انعکاس گسترش ارزش های انقلاب اسلامی از طریق حضور در رویدادهای ورزشی رسمی و بین المللی

اولویت بخشی در موضوع ورزش بانوان ، نوجوانان ، خردسالان و ورزش مدارس