پویش آیین سخن
پویش آیین سخن

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

ای زبان فارسی نامت بلند

در جهان همواره مانی بی گزند

پاسداشت زبان و ادبیات فارسی به تعبیر رهبر معظم انقلاب، از فرائض است و این امر، در رسانه جمهوری اسلامی اهمیتی دو چندان دارد از این رو چند سالی است رادیو ایران و شورای پاسداشت زبان فارسی اقدام به برگزاری جشنواره "آیین سخن" کرده است.
با توجه به اهمیت نگهبانی از زبان و ادبیات فارسی و لزوم تلاش رسانه ای و برنامه سازی در این راستا وارجگذاری به تلاش برنامه سازان رادیو، پویش آیین سخن اقدام به فراخوان برنامه های رادیویی می کند.
کلیه شبکه های رادیویی ملی، استانی و شهری می توانند آثار خود را در رشته های اعلام شده به دبیرخانه جشنواره "آیین سخن" ارسال نمایند.

 

بخش های رادیویی

  • ترکیبی
  • گفتگو محور
  • گفتارمحور
  • مستند
  • مسابقه
  • نمایش
  • تبلیغی (شامل پی اس ای، پرومو و نشانه و...)

* در هر بخش به دو برنامه جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
* هر شبکه می تواند در هر بخش یک اثر ارسال کند.
* برنامه ها حداکثر از یک تا شصت دقیقه بوده و باید در بازه ی زمانی سال ۱۴۰۰ پخش شده باشند.
* از بین برنامه های ارسالی گوینده، گزارشگر و نویسنده برتر انتخاب شده و از آنها نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

بخش مردمی

  • صوتی
  • موسیقی
  • کلیپ یا فرسته (پست) فضای مجازی

در این بخش هر فرد می تواند دو اثر ارسال کند و در پایان از میان آثار رسیده، هفت اثر برتر (سه اثر صوتی ، دو قطعه موسیقی و دو کلیپ یا فرسته ی فضای مجازی ) معرفی و تقدیر خواهند شد.

* آثار ارسالی کمتر از ۱۰ دقیقه باشد.

بخش فضای مجازی و رادیو نما

دراین بخش ستاد پویش، صفحه ها و فرسته های اعلامی رادیوها را بررسی کرده و دو اثر برتر را در حوزه ی رادیو نما و فضای مجازی معرفی و تقدیر خواهد کرد.

کلیه آثار از طریق وبگاه رادیو ایران تا تاریخ  بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ دریافت خواهد شد.

آثار برگزیده در مراسمی که اعلام می شود معرفی و تقدیر خواهند شد.

بخش رادیویی

بخش مردمی